TÉRKÉP FÓRUM APRÓHIRDETÉS CÉGTÁR
KEZDŐLAP   
Nárai főoldala
Kistérségi Társulás


BEMUTATKOZÁS   
Köszöntő
Falutörténet
Elhelyezkedés
Népesség
Híres szülöttek
Művészek
Civil szervezetek


E-ÖNKORMÁNYZAT   
Alapadatok
Képviselő-testület
Bizottságok
Rendeletek
Önk. szerződések
Hivatal felépítése
Ügytípusok
Hatósági nyilvántartások


INTÉZMÉNYEK   
Óvoda
Iskola
Művelődési ház
Könyvtár
Orvosi rendelés
Egyéb


GAZDASÁG   
Helyi adó
Infrastruktúra
Beruházások
Vállalkozások
Pályázatok
Eladó / kiadó ingatlanok
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg


Beruházások


Arany jános utca, lövői utca, hősök tere, kossuth lajos utca végszakaszának felújításai
Ütemezés: 2009
Pénzösszeg: 6,7 millió forint
Leírás:

Az Arany János utca mészkő alpra uzsai bazalt kő erősítést kapott. Erre került kétrétegű bitumenemulziós felületi zárás.

A Lövői utca meglévő köves-kavicsozott alapja Finiserrel történő bedolgozással mart aszfalt réteget kapott. Erre uzsai kővázó kétrétegű bitumenemulziós felületi zárás került.

A Kossuth Lajos utca végszakaszának meglévő kavicsozott alapja uzsai kő erősítést kapott. Erre került kétrétegű bitumenemulziós felületi zárás.

A Hősök tere meglévő töredezett aszfaltos út javítása történt meg kőkiékeléssel, melyre egyrétegű bitumenemulziós felületi zárást helyeztünk. Ugyancsak megnöveltük 3 m-el a Hősök tere ívét a Petőfi Sándor utca irányába. Így az eddigi egy sávon történő közlekedés helyett a kereszteződés alkalmas lett kétsávon való közlekedésre.Sportöltöző felújítás
Ütemezés: 2008-2009
Tervezett idő: 2 hónap
Pénzösszeg: 700.000 forint
Leírás:

A sportöltöző belső és külső felújítása valósult meg. Burkoltuk az összes helyiséget. Új vízvezetéket, telesen új szanitereket építettünk. Ezeknívül a fal- és mennyezet burkolatot is újra cseréltük. Mindezeket a nárai mesteremberek vállalták és készítették el teljesen ingyenesen! Segítségüket az egész falu nevében megköszönve:

LÓRÁNTH GYULA vízvezetkszerelő-mesternek

KURCZ ERNŐ burkolónak

SZAKÁLY TAMÁS burkolat és más munkák kivitelezőjének

Rajtuk kívül még köszönet a sok anyag és pénzt felajánlók részére is! Segítségükkel 2 millió forint érték teremtődött, és mindez csak 700.000 forintjába került Nárainak! A társadalmi összefogás jeles példáját valósították meg.Útburkolat felújítások
Ütemezés: 2009 nyara
Tervezett idő: 1 hónap
Pénzösszeg:

 6 millió forint

Leírás: Az Arany János utca, a Kossuth Lajos utca jobb oldali végszakasza és Hősök tere útburkolat felújítása valósult meg.


Művelődés ház külső-belső felújítás, bankfiók kialakítás
Ütemezés: 2009 ősz - 2010 tavasz
Tervezett idő: 7 hónap
Pénzösszeg: 14 millió forint
Leírás:

Az 1962-ben épített művelődési házunkra igazán référt egy nagyfelújítás. Ennek fő kiváltó oka: sikerült befektetőt (bérlőt)talánunk két üresen álló helyiségre a Körmend- és Vidéke Takarékszövetkezet személyében, akik kirendeltséget nyitottak nálunk. A bankkal megkötött öt éves bérleti szerződés megfelelő financiális alapot képezett arra, hogy a beruházást megvalósíthassuk.

Az átépítés keretében kialakításra került egy bankfiók, az épület teljes egészén nyílászárócserét végeztünk, hőszigeteltük a teljes épületet. Az összes parkettás helyiséget felújítottuk, pótoltuk, csiszoltuk, lakkoztuk. Az épület előterét burkoltuk, kissé átépítettük, külső és belső festését is megvalósítottuk. Az épületet udvarfelől fatárolóval és kazánházzal toldottuk meg, kéményt építettünk és fatüzelésű kazánt szereltünk be. Ennek kiváltó oka a magas gázszámlával magyarázható. Így mostantól megvalósult az olcsóbb fafűtési mód, azonban az eredetileg beállított hőfok alá csökken a belső hőmérséklet, akkor a gázkazánok gondoskodnak a szintentartásról. A tél beállta miatta az épület külső színezése 2010 tavaszára maradt. 2010 őszén 60 db széket vásároltunk a nagyterembe.Sportpálya új védőkorlát készítés
Ütemezés: 2014
Pénzösszeg: 3,7 millió forint
Leírás: A sportpálya új védőkorlátja készült el TAO pályázat segítségével a Nárai Sporkör gesztorságával.


Temető felújítás
Ütemezés: 2009 - 2010
Tervezett idő: 7 hónap
Pénzösszeg: 3 millió forint
Leírás:

Több évtizedes adósságot törleszt a falu a kegyeleti helyének megújításával. Először a temetőt övező elöregedett élősövényt írtottuk, gyökereztük ki. A szükséges talajegyengetés után ugyanide betonoszlopra szerelt drótfonatos kerítést építettünk tuja sorral övezve. Az új kerítést a régi sövény vonalánál hátrébb helyeztük, így már a ravatalozó is a temetőn belül van. A temető árokrendszerét is megújítottuk, volt ahol betemettük, máshol újat építettünk. Kijelöltük az új helladékgyűjtő helyét, a volt világháborús emlékművet eltávolítottuk, a temető előtti korrodált sárga korlátot zöldre festettük, a temető előtti nyomókúthoz lefolyót építettünk. Közben megérkezett a tél. A munkát 2010-ben a jó idő beállta után folytattuk. Ekkor elkészült az első részen is a kerítés, a ravatalozó mögött az illemhely, a hulladkgyűjtő konténert a temetőn kívültre helyeztük, a temetői kútra nyomókutat szereltünk, környezetét térköveztük.Járdarekonstrukció
Ütemezés: 2009, 2010
Tervezett idő:

2009, 2010

Pénzösszeg: 15 millió forint
Leírás: Legégetőbb feladata a településnek a rossz járdahálózat felújítása. Többségük az 1960-as években épült. A járdarekonstrukció keretében első ütemként a Petőfi Sándor utcában újúlt meg kb. 2 km járda, amelyet aszfaltburkolattal építettünk.


három térkövezett autóbuszöböl építés
Ütemezés: 2009 ősz, 2010 nyár
Tervezett idő:

 

Pénzösszeg: 10 millió forint
Leírás: A Petőfi Sándor utcai járda építéssel együtt készült 3 modren, térkövezett autóbuszöböl, a biztonságos közlekedés jegyében, amelyek szervesen illeszkedik az új járdához. A buszöböl Leier térkövet, míg a peron aszfaltburkolatot kapott. A vízelvezései zárt rendszerben kerültek kiépítésre.


Településkép rekonstrukció
Ütemezés:

2009, 2010

Pénzösszeg:

1,5 millió Ft

Leírás: A település három bejáratához üdvözlőtáblákat helyeztünk ki. A régi utcanév táblákat felújítottuk, a hiányzó helyekre újakat építettünk. A térpadokat, játszóteret, hirdretőtáblákat, közlekedési tábláklat felújítottuk, virágvályúkat vásároltunk. Villamos rendszer karbantartást, bővítést végeztünk.


Óvoda felújítás
Ütemezés: 2009, 2010 nyara
Tervezett idő: 1 hónap
Pénzösszeg: 1 millió forint
Leírás:

Óvodánkban átépítettük a vizesblokkot. Lecseréltük az elöregedett vízvezetékeket, újraburkoltuk a helyiséget, új wc-k, mosdók kerültek felszerelésre. A wc-k közé elválasztófalakat építettünk, amelyeket csempéztünk. A falra teljes hosszban tükröt szereltünk. Az udvari lefolyó rendszet is átépítettük, így megszűnt az évek óta tartó csatorna szag.

A lámpatesteket kicsértéltük néhány helyiség kivételével, belső festét végéztünk néhány helyiség kivételével.

Ezenkívül mosógépet építettünk be, nyomtatót, fénymásolót vásároltunk, számítógépes rendszert újítottunk és az internetet is kiépítettük.Ady endre utca teljes felújítása
Tervezett idő: 2010 (2 hónap)
Pénzösszeg: 5 123 798 forint
Leírás: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, vissza nem térítendő, a települési belterületi közutak felújítására összeállított és 2009-ben benyújtott decentralizált pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. 2010-ben a meglévő utat teljesen elbontottuk és az alapozástól újraépítettük. Fagyvédő kavics réteg után 20 cm ckt beton pályalemezre 6 cm AC 11 aszfalt kopóréteg került, majd kialakítottuk az új útpadkát. A munka összköltsége 5 123 798 forint volt, ennek 50%-át, 2 561 899 forintot nyertük el vissza nem térítendő támogatásként a Magyar Államtól.


Hámán kató út felújítása
Ütemezés: 2011
Pénzösszeg: 1,5 millió forint
Leírás:

Az út meglévő kavicsozott alapja fagyvédő kavicsréteg megerősítést kapott. Erre 20 cm ckt beto pályalemez került. Erre került a 6 cm AC 11 aszfalt kopóréteg. Az útpadkát is újraépítettük, a kapubejárók felhajtása ki kialakításra került mart aszfalt bedolgozással. Az utca lakóinak 30 év után teljesült a kívánságuk: szilárd úton közelíthetik meg otthonaikat.Kossuth lajos utca 1 km aszfaltos járdaépítés
Ütemezés: 2011
Pénzösszeg: 8,6 millió forint
Leírás: A Kossuth Lajos utca páros oldalán újult meg az 1 km hosszúságú járda. A meglévő rossz állagú betonjárda jórésze elbontásra került. Helyén fagyvédő kavicsrétegre ckt beton pályalemez készült. Erre teljes hosszban 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg került.


Negyedik autóbuszöböl megépítése
Ütemezés: 2011
Pénzösszeg: 2,8 millió forint
Leírás: A Petőfi Sándor utca Pornóapáti felöli részén elkészül a negyedik autóbuszöböl is, így mindkét faluvégén biztonságossá vált a közlekedés. Az autóbuszöböl Leirt térkővel burkolt, míg a peron ez esetben is aszfaltburkolatot kapott.


Kettő buszváróhelyiség építés
Tervezett idő: 2011
Pénzösszeg: 3,4 millió forint
Leírás:

A Petőfi Sándor utcában a két faluvégi meglévő, 1970-es években készült fém vázú, műanyag hullámlemez tetős elöregedett, idejemúlt buszváróhelyiségeket buntottuk el. Helyettük beton sávalapon, szigetelés után 25 cm-es Leier tégla épületeket készítettünk. Ácsolt nyeregtető készült bádogozással, Creaton húdrarkú cserépfedéssel. A népies, stílusos építészeti jegyeket magán viselő épület íves, egyedi fa nyílászárókat kapott. Kívül-belül világos színű, ragasztott kőburkolatot kapott. A buszváró környezete és belseje színes térkőburkolatot kapott. Új padok, információs és hirdetőtáblák is készültek. A kivitelzésüket helyi mesterek végezték: Horváth József kőműves, Nyul János és Király Árpád asztalas, ácsok, Kurcz Ernő burkoló, Szakály Tamás lakatos és Kovács István asztalos.Óvoda belső felújítás folytatása
Ütemezés: 2011
Pénzösszeg: 1,7 millió forint
Leírás: Az óvoda megkezdett belső felújítását folytattuk. A csoportszobák parketta felújításai, festései, villamos rendszerek, világítótestek átszerelései történtek meg. Az előteret is újrajárólapoztuk, festettük. A meglévő műanyag falburkolatokat is elbontottuk és újravakoltuk.


Sportpálya eszközbeszerzése, községgazdálkodási fejlesztések
Ütemezés: 2011
Pénzösszeg: 1,8 millió forint
Leírás: A sportpálya eszközállományát pótoltuk. A községnek fűnyírótraktort vásároltunk utánfutóval, hótolóval. Motoros sövényvágót, motoros fűkaszát vásároltuk. A művelődési házba az eddigi fa padok helyett 100 párnázott széket vásároltunk.


Informatikai eszközök cseréje
Ütemezés: 2011
Pénzösszeg: 350 ezer forint
Leírás: Sikeres pályázat keretében modernizáltuk a hivatal számítógépes rendszerét.


Kossuth lajos utca 26. helyrajzi számú belterület megvásárlása
Ütemezés: 2011
Tervezett idő:

 

Pénzösszeg: 250 ezer forint
Leírás: A Kossuth Lajos utcában a templom szomszédságában lévő 733 nm-es elhanyagolt, elgazosodott belterületi területet vásároltuk meg a községnek, mely későbbi fejlesztési lehetőségeket rejt magában.


Sárgaliliom alkotó és közösségi ház kialakítása
Ütemezés: 2011
Pénzösszeg: 21 266 032 forint
Leírás: Az 1955-ben épült, 2003-óta funkció nélküli három tantermes, lapos tetős, erősen leromlott álagú iskolaépület alkotóházzá minősítettük. Majd 2009-ben a Vidéki Örökség Megőzésére igánybevehető EMVA 138/2008. (X. 18.) FVM rendeletben közzétettekre sikeres pályázatot nyújtottunk be 2009-ben. A kivitelezést 2011-ben megtörtént, az ünnepéyes avatását 2012. június 24-én tartottuk, mely épületet Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter adott át. Az alkotóházban működik Nárai első állandó helytörténeti kiállítása, mely előzetes bejelentkezés alapján a hét minden napján látogatható. Az alkotóház befogad minden olyan kezdeményezést, mely méltó a helyhez.

A fejlesztés során kontyolt nyergetető került piros Bramac cseréfedéssel az eddigi lapostetőre, a nyílászárókat kicseréltünk, a falakat és a födémet hőszigeteltük. Újra szereltük a villamos hálózatot, bevezettük a vizet és a csatornát, megújítottuk a fűtési rendszert, külön női-férfi mosdót alakítottunk ki. Teljesen újraépítettük a padozatot: elbontás után újrabetonoztuk, szigeteltük, a termeket parkettáztuk, a közlekedőket járólapoztuk. Megvalósult a belső vakolatmegerősítés és festés is.


Dózsa györgy utca járdarekonstrukció
Ütemezés: 2012
Pénzösszeg: 3 695 065 forint
Leírás: A Dózsa György utca mindkét oldali teljesen tönkrement több mint 600 folyóméter hosszúságú járdahálózatát bontottuk el és újraalapozása történt meg. Fagyvédő kavicsrétegre Ckt beton pályalemez került. Reményeink szerint az AC 8 aszfalt kopóréteg is 2012-ben rákerül.


Közművelődési fejlesztés a művelődési házban
Ütemezés: 2012
Pénzösszeg: 432 292 forint
Leírás: Sikeres pályázat keretén belül a könyvtárba sötétítő függönyöket szereltünk fa karnissal, nagyméretű plazma TV-t, DVD lejátszót, CD lejátszót, digitális keverőpultot, kettő mikrofont vásároltunk álványokkal.


Közlekedési táblák cseréje, pótlása
Ütemezés: 2012
Pénzösszeg: 200 ezer
Leírás: A község belterületén a több évtizedes, megfakult cserére szoruló közlekedési táblákat, csöveket cseréltük ki igény szerint. Illetve a több helyen hiányzókat pótoltuk a biztonságos közlekedés jegyében.


A nárai aranykapu Óvoda használati melegvíz ellátását biztosító megújuló energiára alapuló rendszer kiépítése (1 hőszivattyú és 20 napkollektor vezérlőegységeivel)
Ütemezés: 2012
Pénzösszeg: 16 449 369
Leírás:

Önkormányzatunk sikeres pályázatot adott be az Aranykapu Óvoda használati melegvíz előállító rendszerének kiépítésére. Az átadás 2012. június 24-én megtörtént, Dr. Hende Csaba miniszter avatásával.

Sajtóközlemény
Európai Uniós támogatásból napkollektoros használatimelegvíz előállító rendszer a Nárai Aranykapu Óvodában.


Nárai község Önkormányzata 13 597 875 forint támogatást
nyert el az Új Széchenyi Terv keretében, a „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2011-4.2.0-A) pályázati kiíráson. A bruttó 15 997 500 Ft összköltségvetésű beruházásból megvalósult beruházás keretében 20 tábla TiSUN FM-S 2,55 típusú napkollektor került felszerelésre. A projekt célja a közintézmény használati-melegvíz ellátásának részbeni kielégítése napkollektoros rendszerrel. Az épület éves átlagos HMV igénye körülbelül átlagosan napi 2 m3. A HMV ellátását eddig az épület fűtését is ellátó gázkazán biztosította, amely ellátása vezetékes földgázról történik. A földgázról történő HMV ellátás kiváltására 20 tábla TiSUN FM-S 2,55 típusútípusú napkollektor (51 m2 kollektor felület) került fel az épület tetejére, valamint a hozzá tartozó kiegészítő épületgépészeti és vezérlő egységek kerültek elhelyezésre az épületben. A beruházás elvégzésére meghívásos közbeszerzési eljárás került kiírásra, amelyre a legjobb ajánlatot a győri székhelyű, de szombathelyi telephellyel rendelkező KG-IVEST 2008 Kft. tette meg, így a
kivitelezésre a vállalkozói szerződést velük kötötte meg az önkormányzat.
A projekt támogatására az Önkormányzat az Új Széchenyi Terv
keretében, a Zöldhatóság-fejlesztési Programban kiírt (KEOP-
20114.2.0-A) című programra nyújtott be pályázatot az Energia
Központ Nonprofit Kft.-hez. A pályázat a bírálat során 85%-os
intenzitással 13 597 875 Ft támogatást nyert el. A projekt eredményeként nem csak a melegvíz előállítási költségei csökkennek az üzemeltető Önkormányzatnak, hanem éves
szinten 90,83 GJ fosszilis energiahordozóból előállított energia kerül kiváltásra megújuló energiával, amely éves szinten 6,37
tonnával csökkenti a környezet üvegházhatású gáz terhelését.


Nárai Község Önkormányzata
Cím: H-9797 Nárai, Petőfi Sándor utca 41.
E-mail: nemeth.tamas@gpinet.hu
Honlap: www.narai.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A beruházás részei voltak egyéb támogatott, ill. nem támogatott, önerős fázisok is. Pl. a közbeszerzés lebonyolítása, a villamos rendszer átépítései, a hőszivattyú alapozása, plusz védőburkat, védőkorlát elkészítése  gyermekek biztonsága érdekében a hőszivattyú köré, lévén az óvodaudvaron létesült. Mindezekkel együtt 16 449 369 forint volt a teljes beruházás költsége.
Faluközpont rehabilitáció
Ütemezés: 2012
Pénzösszeg: 27 761 061
Leírás: A Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca kereszteződésétől a Tópart utca kereszteződéséig terjedő szakaszának komplett elbontása és újraépítése. A fejlesztés során kiépítettük az ötödik autóbuszöblöt és a harmadik buszváróhelyiséget. Anyagában és stílusában megegyezik az eddigiekkel. Készül hat parkoló is. A csapadékvízelvezetést zárt rendszerűre építettük át. A járdarendszer is teljesen megújult: mogyoró színű 20x20 cm-es térkőburkolást kapott. Méreteiben is megnövekedett: a művelődési ház és a polgármesteri hivatal között, de a vegyeskereskedés előtt új, nagyobb tereket alakítottun ki. Az új autóbuszöblöt és parkolókat közlekedési táblák jelzik. A megújult térhez illő, stílusos öntöttvas térbútorokat is vásároltunk: öt kerékpár tárolót, nyolc kültéri padot és nyolc fém szemétgyűjtőt. Ezekből a meglévő faluszéli négy buszöbölhöz, a templomhoz és a temetőhöz is helyeztünk ki.


Külterületi útkarbantartás, belterületi telek rendbetétele
Ütemezés: 2012
Pénzösszeg: 500 ezer
Leírás: A Józef Attila utca folytatásaiként Kis-kuti útként és Nagy-útként közismert külterületi utak karbantartásait végeztük el, melyek a fenyőfa vállalkozások főbb szállítási útvonalai. A meglővő földes utat kiegyenlítettük, a vépi újahasznosító telepről osztályozott tégla és beton anyaggal a felület megerősítései történtek meg. Ennek keretében a megvásárolt Kossuth Lajos utca 26. helyrajzi számú terület elgazosodott, öreg fák kivágása,  gödrös terület kiegyelnítése is megvalósult. Így a falugondnoki szolgálat a terület karbantartását fűnyírótraktorral végezheti.


Árpád utca, dózsa györgy utca, béke utca, józsef attila utcák burkolatának erősítése
Ütemezés: 2013
Pénzösszeg:

3 070 904

Leírás:

A fenti utcák közútjainak meglévő, erősen vízérzékeny antigorit kőváza 8 cm vastagságban az uzsai kőbányából származó FZKA 0/32 bazalmeddő kőmegerősítést kapott. Az utca külterületi útcsatlakozása és a külterületi út több mint száz köbméter újrahasznosított törmelékmegerősítést kapott sárrázó gyanánt. Önkormányzatunk az anyagot biztosítottta, a kivitelezést az utca lakói végezték társadalmi összefogásban, míg a gépi terítést Pass Ákos és Putz Attila helyi mezőgazdászok végezték társadami munkában. Segítségüket köszönjük!Polgármesteri hivatal belső festése
Ütemezés: 2011-2012
Pénzösszeg: 400 ezer


Polgármesteri hivatal külső felújítása
Ütemezés: 2013-2014
Pénzösszeg:

2013: 1 047 121

2014: 2 200 000 (tezet)

Leírás:

2013. tavaszán kezdtük el a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítását. Ennek keretében elsőként az utólagos vízszigetelését készítettük el 1,5 mm vastagságú acéllemez-szigetelőlemez bepréselésével átlapolásos technológiával a padlóvonal alá. A régi lépcső, előtetőt is elbontottuk. Új, akadálymentes lépcsőt készítettünk, melyet csúszásmentes lappal burkoltunk. Új előtető készült cserépfedéssel, bádogozással. A vizesedett falrészt is újravakoltuk.

2014-ben pedig a külső fa nyílászárók csiszolását, újra lazúrozását, esővízelvezető bádogozás felújítását, csiszolását, festését és a külső homlokzati falazat hőszigetelését és színezését tervezi az önkormányzat.Millenniumi-park játszótérfejlesztés
Ütemezés: 2013 ősz
Tervezett idő: 1 hónap
Pénzösszeg:

9 000 000

Leírás: A Náraiért Egyesület pályázatában megvalósuló, 100%-ban támogatott EU pályázattal készült új, modern, szabványos játszótér a meglévő helyére.


Park-ház fejlesztés
Ütemezés: 2013
Tervezett idő:

6 hónap

Pénzösszeg: 13 753 153
Leírás: A Millenniumi-parkban lévő egykori szoc real stílusú tűzoltószerház átépítéséből jött létre a népies, modern szolgáltatóházként funkcionáló Park-ház épület. Megtalálható benne élelmiszer kereskedés, gyógyszertár, Náraiért Egyesület klubszobája, a petanque szakosztály és egy frissítő masszázsszalon.


Sportöltöző fejlesztés
Ütemezés: 2013
Pénzösszeg: 12 522 014
Leírás: A Nárai Sportkör EU-s pályázatával a meglévő sportöltözőt bővítettük új oldalszárnnyal, amelyben bírói öltöző vizesblokkal, közösségi szoba és fedett nézőtér, kerthelyiség került kialakításra.


Dózsa györgy utca járda aszfaltozása
Ütemezés: 2013 ősz
Pénzösszeg: 2 958 592
Leírás: A már korábban készült járda Ckt betonlemezére került rá az AC 8-as minőségű aszfaltburkolat.


Harangláb állítás
Ütemezés: 2013-2014
Pénzösszeg:

2 315 000

Leírás: A település szívében, a Hősök tere zöldterületen készült el jó részt közadakozásból, 131 adományozó nagylelkűségéből a lélekharagot magábanfoglaló új harangláb. Míg a hiányzó összeget Nárai Község Önkormányzata bíztzosította. Építését is helyi vállalkozók készítették felajánlásként. Szakály Tamás lakatosmester a fémtartószerkezeteket, Kurcz Ernő burkoló az alapozást és térkövezést, míg Nyul János és Király Árpád mesterek a szerkezet ácsolását és cserépfedését készítették.


Plébánia épület felújítás és két játszótérépítés
Ütemezés: 2013-2014
Pénzösszeg: 15 300 000
Leírás:

Az 1982-ben készült plébánia külső és belső felújítása valósul meg. Nyílászárócserék, homlokzati hőszigetelés, külső-belső színezés, új fűtési rendszer, parkettázás, hidegburkolatok cseréje, két fürdőszoba átépítése, villamos rendszer megújítása történik, a használati melegvíz biztosítására pedig napkollektor kerül felszerelésre.

A Petőfi Sándor - Gagarin utcák kereszteződésénél lévő zöldterületen és a Kossuth Lajos utcában a Nepomunki Szent János környezetében lévő zöldterületen valósunak meg játszótérépítések, zöldnövényzet telepítéssel. Mindkét helyen új, szabványos játszótér létesül pihenő paddal, kerékpártárolóval.

A pályázat a Nárai Templomért Alapítvánnyal közösen valósul meg.Szabadtéri közösségi színterek fejlesztése fedett kőszínpad építés a millenniumi-parkban és új pihenőpark kialakítás a templomkertben.
Ütemezés: 2014
Pénzösszeg: 6 481 000
Leírás: A fenti jogcímen megvalósuló sikeres pályázat részeként két helyszínen valósultak meg új fejlesztések Náraiban. A Millenniumi-park régi tönkrement fa színpada helyett létesült új, fedett tájbaillő kőszinpad. Másik helyszínen, a templom melletti zöldterületen valósult meg parkfejlesztés. Melynek keretében az eddig elhagyott, gazos területen létesült kis játszótér hintával, csúszdával, odavezető térkövezett járdával, kis dísztérrel, esztétikus padokkal, kerékártárolóval, szemetesgyűjtővel. A park növényekkel való betelepítése is megtörtént. E helyütt, egy régi, 100 éves Jázus-szobor ifelállításra került. A beruház az Európai Unió és Magyaroszág kormnánya által nyújtott vissza nem térítendő 4 192 176 forint támogatásával valósult meg.


Árpád utca, tópart utca és a dózsa györgy utcák felújítása
Ütemezés: 2014 ősz
Pénzösszeg: 20 588 000
Leírás: Nárai község önkormányzata nem volt érintett az adósságkonszolidációban. Így a vissza nem térítendő 20 millió forint kormányzati támogatásból a fenti leromlott állapotú utcák útburkolatának felújítását kívánja megvalósítani. Az eddig kövezett utak az alapmegerősítését követően aszfaltburkolatot kapnak, megvalósulnak a csatornafedlapok szintbeemelései is. Illetve új útpadka fog készülni kőzúzalékból.


oldal nyomtatása
Nyomtatás
küldje el az oldalt emailben
Küldje el az oldalt emailben
TELEPÜLÉSEK   
HÍREK, FELHÍVÁSOK   
Aktuális
Archívum


AKTUÁLIS   
Programajánló
Újság


KERESŐ   

GASZTRONÓMIA   
Étterem
Söröző, borozó


SZÁLLÁS   
Hotel


GALÉRIA   
Képgaléria és képeslapküldés


VENDÉGKÖNYV   
Írás
Olvasás 
Látogatók száma:  450958 Impresszum Oldaltérkép E-mail