TÉRKÉP FÓRUM APRÓHIRDETÉS CÉGTÁR
KEZDŐLAP   
Nárai főoldala
Kistérségi Társulás


BEMUTATKOZÁS   
Köszöntő
Falutörténet
Elhelyezkedés
Népesség
Híres szülöttek
Művészek
Civil szervezetek


E-ÖNKORMÁNYZAT   
Alapadatok
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés jegyzőkönyvei
Rendeletek
Önk. szerződések
Hivatal felépítése
Ügytípusok
Hatósági nyilvántartások


INTÉZMÉNYEK   
Óvoda
Iskola
Művelődési ház
Könyvtár
Orvosi rendelés
Egyéb


GAZDASÁG   
Helyi adó
Infrastruktúra
Beruházások
Vállalkozások
Pályázatok
Eladó / kiadó ingatlanok
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg


Helyi adók


Iparűzési adó
Mérték: 2 %
Kedvezmény: Nincs
Kapcsolódó anyagok: ipabevall2016évről i lap.doc
[file típus: application/msword, file méret: 39 kb]

ipabevall2016évről g lap.doc
[file típus: application/msword, file méret: 39 kb]

ipabevall2016évről főlap.doc
[file típus: application/msword, file méret: 123 kb]

ipabevall2016évről f lap.doc
[file típus: application/msword, file méret: 58 kb]

ipabevall2016évről e lap.doc
[file típus: application/msword, file méret: 51 kb]

ipabevall2016 évről a lap.doc
[file típus: application/msword, file méret: 41 kb]Telekadó
Mérték: 10 Ft/nm/év
Kedvezmény: Adómentesség 3. § A Htv. 19. §-ában biztosított mentességeken felül, mentes az adófizetés alól: a) az a telek, amelyre vonatkozóan a magánszemély adóalany részére lakóház építésére jogerős építési engedély került kiadásra, az engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától számított 3 évig, b) az a telek, amelyen magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, major, gazdasági épület megnevezéssel nyilvántartott ingatlan áll. c) minden olyan ingatlan, mely nem utcafrontban fekszik, nem felel meg az építésre alkalmas nagyságnak, vagy 50 m-en belül nincs víz- és csatorna gerincvezeték elérhetőségi lehetősége.
Kapcsolódó anyagok: felhívás telekadó bevallásra.doc
[file típus: application/msword, file méret: 40 kb]

telekado_bevallas.doc
[file típus: application/msword, file méret: 81 kb]Helyi adórendelet
Leírás: Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja. 1. § Nárai Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal: 1. telekadót, 2. magánszemélyek kommunális adóját, valamint 3. helyi iparűzési adót vezet be. I. FEJEZET TELEKADÓ Az adó mértéke 2. § Az adó mértéke 10 Ft/m2/év Adómentesség 3. § A Htv. 19. §-ában biztosított mentességeken felül, mentes az adófizetés alól: a) az a telek, amelyre vonatkozóan a magánszemély adóalany részére lakóház építésére jogerős építési engedély került kiadásra, az engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától számított 3 évig, b) az a telek, amelyen magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, major, gazdasági épület megnevezéssel nyilvántartott ingatlan áll. c) minden olyan ingatlan, mely nem utcafrontban fekszik, nem felel meg az építésre alkalmas nagyságnak, vagy 50 m-en belül nincs víz- és csatorna gerincvezeték elérhetőségi lehetősége. II. FEJEZET MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Az adó mértéke 4. § Az adó évi mértéke adótárgyanként 8.000 Ft/év, nem lakott ingatlan esetén 16.000 Ft/év. III. FEJEZET HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Az adó mértéke 5. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. (2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft. IV. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6. § E rendeletben külön nem szabályozott eljárási kérdésekben a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló törvény, a helyi adókról szóló törvény, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 7. § Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nárai Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelete valamint a helyi iparűzési adóról szóló 10/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete. Nárai, 2014. november 27. Németh Tamás Némethné Kardos Eszter polgármester jegyző Záradék: A rendelet 2014. november 28-án kihirdetésre került. Némethné Kardos Eszter jegyző
Kapcsolódó anyagok: helyi adó rend..pdf
[file típus: application/pdf, file méret: 1051 kb]Gépjármű adó
Leírás:

 

Mérték:

Törvény szerint

Kedvezmény: van


Kommunális adó
Mérték: Az adó évi mértéke adótárgyanként 8.000 Ft/év, nem lakott ingatlan esetén 16.000 Ft/év.
Kedvezmény: nincs


oldal nyomtatása
Nyomtatás
küldje el az oldalt emailben
Küldje el az oldalt emailben
TELEPÜLÉSEK   
HÍREK, FELHÍVÁSOK   
Aktuális
Archívum


AKTUÁLIS   
Programajánló
Újság


KERESŐ   

GASZTRONÓMIA   
Étterem
Söröző, borozó


SZÁLLÁS   
Hotel


GALÉRIA   
Képgaléria és képeslapküldés


VENDÉGKÖNYV   
Írás
Olvasás 
Látogatók száma:  450958 Impresszum Oldaltérkép E-mail