TÉRKÉP FÓRUM APRÓHIRDETÉS CÉGTÁR
KEZDŐLAP   
Nárai főoldala
Kistérségi Társulás


BEMUTATKOZÁS   
Köszöntő
Falutörténet
Elhelyezkedés
Népesség
Híres szülöttek
Művészek
Civil szervezetek


E-ÖNKORMÁNYZAT   
Alapadatok
Képviselő-testület
Bizottságok
Rendeletek
Önk. szerződések
Hivatal felépítése
Ügytípusok
Hatósági nyilvántartások


INTÉZMÉNYEK   
Óvoda
Iskola
Művelődési ház
Könyvtár
Orvosi rendelés
Egyéb


GAZDASÁG   
Helyi adó
Infrastruktúra
Beruházások
Vállalkozások
Pályázatok
Eladó / kiadó ingatlanok
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg


Nárai Aranykapu Óvoda


Cím: 9797 Nárai, Petőfi Sándor utca 37.
Telefon: +36 94/310-364
Fax: +36 94/310-364
Email: naraiovoda@gpinet.hu
Honlap: www.narai.hu
Vezető: Nádas Nikoletta
Pedagógusok: Nagyné Tanay Katalin, Koroknai Edit fő
Férőhelyek sz.: 50 fő
Gyermekcsoportok: 2
Egyéb:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Az óvoda neve, címe és telefonszáma:
Nárai Aranykapu Óvoda
9797. Nárai, Petőfi S. u. 37. 94 / 310-364
Nádas Nikoletta intézményvezető

Az óvoda vezetőjének fogadóórája: Minden hónap első hétfője, (08.00-tól- 17.00-ig ) az intézményben.

Az óvoda gyermekorvosának neve, telefonszáma: Dr. Bödecs Tamás

Az óvoda logopédusának neve, elérhetősége: Bárdosi Emőke Nevelési tanácsadó

Gyermekvédelmi felelős neve, elérhetősége: Nagyné Tanay Katalin
Minden hónap első hétfője (08.00-tól- 17.00-ig)
Sürgős esetben 08.00-tól -12.00-ig az intézményben.


Az intézmény pontos nyitva tartása:
-A nevelési év meghatározása: szept. 1-jétől, következő év aug.31-ig.
-Az oktatási év meghatározása: szeptember 1-jétől , június 15-ig.
-Az őszi , téli, tavaszi szünet időpontja az iskolai szünetekkel egyezik meg.
-A nyári zárás időpontját a fenntartó beleegyezésével február 15-ig hozzuk a szülők tudomására.
-Az oktatás nélküli napok száma, ideje: max.: 5 nap, amit 7 nappal előbb a szülőkkel közlünk.
-Ügyeletet csak abban az esetben tartunk ha 5 gyermeknél többen jelzik szándékukat.

Belső szabályozás

-Napi nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 06.30-tól- 17.00-ig.
-A gyerek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra.

Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát?
-A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig.
-Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy és szobatiszta.
-Amikor a gyerek egészséges (ÁNTSZ).
-Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette.

Gyerekek az óvodában

A gyerekek jogai:
-A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.
-A gyerek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés
nem érheti.
-A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
-Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (több szülő együttes kérése alapján).
-Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
-A gyerekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a kezdeményezéseken való részvételét.
-A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja.


Szabályzatok

Az étkezések időpontja:
-folyamatos reggeli 8-9 óra között
-ebéd 12-13 óra között
-uzsonna 15-16 óra között.
-Célszerű a nagyon korán (6-7 óra között) érkező gyereket otthon megreggeliztetni, s az óvodai reggelit elfogyasztja 9 óra körül.

A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok:
-Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat!
Beteg, megfázott, gyógyszert, láz-vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetbenaz óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása.
-Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve allergia (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén.
-Az oktatási év alatt (09. 01- 06. 15.) betegség esetén a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabály.
-Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén: a gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs, esetén orvosról gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyereket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tető) esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez.
-Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.
-A gyerek az intézmény eszközeit (játékok, foglakozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.
-Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök renben tartásában.

A gyerek ruházata az óvodában:
-A ruházat, cipő, gumicsizma, esőköpeny, festőpóló stb...jellel való ellátása a kijelölt helyen legyen.
-Szobai, udvari váltóruha, cipő kiválasztásánál (egészségügyi és kényelmi szempontot ) vegyék figyelembe.
-Pótruha (alsónemű, trikó, zokni)
-Tornafelszerelés (rövidnadrág, tornacipő)

A gyerekek étkeztetése az óvodában:
-Az étkezések befizetése minden hónap második hetében (hétfő-kedd), az erre kijelölt időben és helyen történik. Lemondani előző nap 08.00-ig lehet.
-100% -os térítési díjat fizet: az egy illetve kettő gyermeket nevelő szülő.
-50% -os térítési díjat fizet: a három vagy több gyermeket nevelő szülő.
-Térítésmentességre az a szülő jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
-Tej vagy lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés megrendelésére lehetőséget biztosítunk.
-A gyerek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességekre is (ÁNTSZ). Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt (csokoládé, túrórudi, cukorka, banán) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását ( öltöző, folyosó) is zavarja.

Szülők az óvodában, A szülő jogai:
-A szülő joga a szabad óvodaválsztás (állami, egyházi, magán)
A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek környezetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben:
-ha a gyerek betöltöte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű,
-ha a gyermek a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.§-a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére,
-ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény
programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, de csak akkor, amikor az óvónőnek nem az a feladata, hogy a gyerekekkel foglalkozzon. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.
Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását és abban tevékenyen közreműködhet.

Kapcsolódó anyagok:
  1. ovirend.doc
    [file típus: application/msword, file méret: 76 kb]


* A kis képekre kattintva megnézheti azokat nagyban is!

Anyák napja

oldal nyomtatása
Nyomtatás
küldje el az oldalt emailben
Küldje el az oldalt emailben
TELEPÜLÉSEK   
HÍREK, FELHÍVÁSOK   
Aktuális
Archívum


AKTUÁLIS   
Programajánló
Újság


KERESŐ   

GASZTRONÓMIA   
Étterem
Söröző, borozó


SZÁLLÁS   
Hotel


GALÉRIA   
Képgaléria és képeslapküldés


VENDÉGKÖNYV   
Írás
Olvasás 
Látogatók száma:  450958 Impresszum Oldaltérkép E-mail